รงเรียนสุนทรวัฒนา

โรงเรียนสุนทรวัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมปี 2561

 • เดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ เมืองชัยภูมิ นักเรียนโรงเรียนสุนทรวัฒนา ร่วมเดินรณรงค์ประกาศนโยบายสาธารณะโครงการเมืองชัยภูมิปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย ณ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิวันที่ 11 กรกฎาคม 2561ภาพเพ ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2561 20:17 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
 • พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม โรงเรียนสุนทรวัฒนา นำลูกเสือเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561ภาพเพิ่มเติม>>
  ส่ง 11 ก.ค. 2561 03:28 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
 • วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ภาพเพิ่มเติม>>
  ส่ง 25 มิ.ย. 2561 23:12 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
 • พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 <<ภาพเพิ่มเติม>>
  ส่ง 30 มิ.ย. 2561 08:01 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
 • งานผ้าป่าสร้างโดม <<ภาพเพิ่มเติม>>
  ส่ง 21 มิ.ย. 2561 02:46 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมปี 2560

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Fanpage สุนทรวัฒนา

สื่อการสอน

 • Application สื่อการสอนดนตรี แอพพลิเคชั่นนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนดนตรี ของนักเรียนโรงเรียนสุนทรวัฒนา สอนโดย ครูพิพัฒน์  ตะภาโหลดได้ใน Google play ระบบ Androidแอพพลิเคชั่นอ ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2559 06:11 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
 • เผยแพร่สื่อ
  ส่ง 3 พ.ย. 2557 04:47 โดย นางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมปี 2559

 • งานเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2559 ภาพเพิ่มเติม>>
  ส่ง 3 มี.ค. 2560 19:42 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
 • กิจกรรมจูงลูกเข้าวัด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมจูงลูกเข้าวัด ณ วัดคลองลี่  อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560
  ส่ง 11 ม.ค. 2560 01:33 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
 • ค่ายภาษาอังกฤษ ห้องเรียน Worldclass ในวันที่ 4 ธันวาคม 2559  ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
  ส่ง 9 ม.ค. 2560 18:53 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
 • กิจกรรมตลาดวิชาการเพื่อการเรียนรู้สายชั้นปฐมวัย กิจกรรมตลาดวิชาการเพื่อการเรียนรู้สายชั้นปฐมวัย ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559
  ส่ง 16 ธ.ค. 2559 01:36 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
 • กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์     โรงเรียนสุนทรวัฒนาจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก ...
  ส่ง 28 พ.ย. 2559 21:40 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »