ข้อสอบ O-NET ออนไลน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา
รงเรียนสุนทรวัฒนา

โรงเรียนสุนทรวัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมปี 2560

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมปี 2559

 • งานเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2559 ภาพเพิ่มเติม>>
  ส่ง 3 มี.ค. 2560 19:42 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
 • กิจกรรมจูงลูกเข้าวัด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมจูงลูกเข้าวัด ณ วัดคลองลี่  อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560
  ส่ง 11 ม.ค. 2560 01:33 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
 • ค่ายภาษาอังกฤษ ห้องเรียน Worldclass ในวันที่ 4 ธันวาคม 2559  ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
  ส่ง 9 ม.ค. 2560 18:53 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
 • กิจกรรมตลาดวิชาการเพื่อการเรียนรู้สายชั้นปฐมวัย กิจกรรมตลาดวิชาการเพื่อการเรียนรู้สายชั้นปฐมวัย ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559
  ส่ง 16 ธ.ค. 2559 01:36 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
 • กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์     โรงเรียนสุนทรวัฒนาจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก ...
  ส่ง 28 พ.ย. 2559 21:40 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Fanpage สุนทรวัฒนา

สื่อการสอน

 • Application สื่อการสอนดนตรี แอพพลิเคชั่นนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนดนตรี ของนักเรียนโรงเรียนสุนทรวัฒนา สอนโดย ครูพิพัฒน์  ตะภาโหลดได้ใน Google play ระบบ Androidแอพพลิเคชั่นอ ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2559 06:11 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
 • เผยแพร่สื่อ
  ส่ง 3 พ.ย. 2557 04:47 โดย นางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมปี 2558

 • นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ปีที่ 2 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสุนทรวัฒนา เข้าร่วมโครงการนุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ปีที่ 2 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ในว ...
  ส่ง 16 ก.พ. 2559 06:00 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
 • สอบ Pre nt ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     นายใบบุญ  บุญทน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา และคณะตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการสอบ Pre-nt ในวันที่ 9 กุมภาพ ...
  ส่ง 9 ก.พ. 2559 04:35 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
 • ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ค่ายภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่1 ป.1-ป.3 สัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  ส่ง 22 ม.ค. 2559 05:49 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้นวัตกรรม "อ่านเขียนเรียนสนุก" นางอรรธยา ทวีวัฒนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้นวัตกรรม "อ่านเขียนเรียนสนุก"  เพื่อแก้ป ...
  ส่ง 22 ม.ค. 2559 05:42 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
 • ผู้บริหารพบปะกับนักเรียน ป.6 ให้กำลังใจในการสอบ O-NET ผู้บริหารพบปะกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กำลังใจในการสอบ O-NET  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559
  ส่ง 22 ม.ค. 2559 05:43 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »