การประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์: 30 เม.ย. 2020, 13:23:47

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน จากเดิมวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 เลื่อนเป็น วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

การมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

เอกสารประกอบการมอบตัวนักเรียน