พิธีบรรพชาสามเณร จำนวน 9 รูป

วันที่โพสต์: 26 ธ.ค. 2018, 10:51:15

พิธีบรรพชาสามเณร จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ท่านหญิง(หม่อมเจ้า)ประภาพันธุ์ ภาณุภัณธุ์ กรโกสียกาจ เจริญชันษา ครบรอบ 89 ปี วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา จังหวัดชัยภูมิ