กิจกรรมปี 2559

งานเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2559 — 4 มี.ค. 2017, 2:05:10

กิจกรรมจูงลูกเข้าวัด — 11 ม.ค. 2017, 9:33:02

ค่ายภาษาอังกฤษ ห้องเรียน Worldclass — 10 ม.ค. 2017, 2:47:50

กิจกรรมตลาดวิชาการเพื่อการเรียนรู้สายชั้นปฐมวัย — 16 ธ.ค. 2016, 8:11:47

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ — 29 พ.ย. 2016, 5:37:05

ประชุมผู้ปกครองระดับปฐมวัย — 19 พ.ย. 2016, 11:39:00

พิธีถวายบังคมราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ — 19 พ.ย. 2016, 11:39:00

นิทรรศการถวายความอาลัยพ่อหลวงของเรา — 11 พ.ย. 2016, 1:01:07

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดคลองลี่ — 8 พ.ย. 2016, 2:54:40

ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน — 8 พ.ย. 2016, 2:52:23

พิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช — 2 พ.ย. 2016, 3:24:39

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 — 11 ส.ค. 2016, 23:55:53

กิจกรรมอาเซียนศึกษา 8-9 สิหาคม 2559 — 9 ส.ค. 2016, 4:47:24

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2559 — 9 ส.ค. 2016, 3:26:33

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาเดินทางไกล ที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง จ.ชัยภูมิ — 18 ก.ค. 2016, 12:03:03

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปถวายวัดทรงศิลา — 18 ก.ค. 2016, 11:46:49

คณะครูและนักเรียน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา — 14 ก.ค. 2016, 11:26:12

กิจกรรมวันสุนทรภู่ สายชั้นปฐมวัย — 24 มิ.ย. 2016, 14:35:26

การอบรมเขียนข่าวเว็บไซต์โรงเรียนสุนทรวัฒนา — 23 มิ.ย. 2016, 15:35:59

คณะครูนำนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าชมนิทรรศการ "คาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.)" — 23 มิ.ย. 2016, 15:13:51

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "อบรมครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้" — 22 มิ.ย. 2016, 14:01:28

กิจกรรมวันไหว้ครู — 17 มิ.ย. 2016, 4:06:28

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้น ป.2 — 17 มิ.ย. 2016, 4:06:26

กิจกรรมบ้านนักวิทย์น้อยปฐมวัย สุนทรวัฒนา — 17 มิ.ย. 2016, 4:05:13

กิจกรรมวันไหว้ครูสายชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2559 — 17 มิ.ย. 2016, 4:05:11

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ — 17 มิ.ย. 2016, 4:04:44

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการสอบ NT ดีเยี่ยม — 16 มิ.ย. 2016, 13:00:52