ประกาศโรงเรียนสุนทรวัฒนา เรื่อง เปิดประมูลร้านสวัสดิการโรงเรียน ปีการศึกษา 2557

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยโรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา
ประกาศโรงเรียนสุนทรวัฒนา เรื่อง เปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ปีการศึกษา 2557 รับเอสารและยื่นซองประมูล ตั้งแต่วันที่  ๒ – ๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ในเวลาราชการ