นักเรียนรร.สุนทรวัฒนา ได้รับคัดเลือกไปเปิดโลกทัศน์ประเทศเวียดนาม

โพสต์5 พ.ค. 2556 07:17โดยนางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์


โรงเรียนสุนทรวัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ 
                        เด็กหญิงพลอยสวย ยอดเสรณ๊ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 นางสาววนิดา  พลมณี ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา
                                                                        ที่ได้รับคัดเลือกไปเปิดโลกทัศน์ประเทศเวียดนาม
                                                                         จากมูลนิธิยุวฑูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ