ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่ง-แม่บ้านและแม่ครัว

โพสต์4 ก.ค. 2563 03:26โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2563 03:26 ]

รายละเอียดตามไฟล์แนบ>>
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่ง-แม่บ้านและแม่ครัว

โพสต์26 มิ.ย. 2563 01:33โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2563 01:34 ]

รายละเอียดตามไฟล์แนบ>>
เลื่อนการประชุมผู้ปกครองและรับคูปอง

โพสต์24 พ.ค. 2563 22:59โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2563 22:59 ]

ประกาศโรงเรียนสุนทรวัฒนา แจ้งเลื่อนการประชุมผู้ปกครองและรับคูปอง จากเดิมวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ขอเลื่อนการประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนดแบบสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล

โพสต์8 พ.ค. 2563 20:46โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2563 20:47 ]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoSt0lucA2Xl5bY3j9rNQ-VUBbCq9gC0k8DFXlqNLwfKjeww/viewform

การอบรมผ่านระบบทางไกล การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

โพสต์8 พ.ค. 2563 03:09โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2563 03:11 ]

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563


การประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โพสต์30 เม.ย. 2563 06:23โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2563 06:24 ]

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน จากเดิมวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 เลื่อนเป็น วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 การมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์


เอกสารประกอบการมอบตัวนักเรียน

ตารางการออกอากาศ DLTV

โพสต์25 เม.ย. 2563 21:38โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 25 เม.ย. 2563 21:42 ]

ประชาสัมพันธ์ตารางการออกอากาศ DLTV
ภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษา​ปีที่ 6
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
ระหว่าง วันที่ 18 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2563 ท่านผู้ปกครองนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนให้บุตร-หลานของท่านได้ "เรียนรู้อยู่ที่บ้าน" โดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่าน 3 ช่องทางการรับชมคือ
1. โทรทัศน์ดาวเทียมระบบ KU Band ช่อง 186-200
2.เว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3.บนสมาร์ทโฟนแอบพลิเคชั่น DLTV
โดยถ่ายทอด15 ช่องสัญญาณตลอด 24 ชั่วโมง


ประชาสัมพั​นธ์ การเรียนการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกล

โพสต์25 เม.ย. 2563 21:32โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 25 เม.ย. 2563 21:32 ]


ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

โพสต์20 ธ.ค. 2562 07:07โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2562 07:07 ]

รายละเอียดตามไฟล์แนบ>>1-10 of 42