สื่อการสอน

Application สื่อการสอนดนตรี

โพสต์16 มิ.ย. 2559 06:11โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2559 06:11 ]

แอพพลิเคชั่นนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนดนตรี ของนักเรียนโรงเรียนสุนทรวัฒนา สอนโดย ครูพิพัฒน์  ตะภา


โหลดได้ใน Google play ระบบ Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=krooluang.com.app
เผยแพร่สื่อ

โพสต์3 พ.ย. 2557 03:35โดยนางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์

1-2 of 2