กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้


โชป้า แอนด์ ชายด์ป้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา

โพสต์5 ส.ค. 2560 03:46โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2560 03:47 ]

3 สิงหาคม 2560
กิจกรรมลดเวลาเรียนชั้น ป.3

โพสต์23 ก.ค. 2560 22:03โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2560 22:06 ]

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้วิธีการทำแหนมจากวิทยากร  วันที่ 24 ก.ค. 2560


กิจกรรมวิถีไทย การประกอบอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โพสต์22 ม.ค. 2559 05:53โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1


กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โพสต์21 ม.ค. 2559 02:15โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1


กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 1-4 of 4