กิจกรรมศึกษาดูงานสายชั้นปฐมวัย

วันที่ 22 กรกฏาคม  2559  สายชั้นปฐมวัยของโรงเรียนสุนทรวัฒนาได้ไปศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมแบบมอนเทสซอริ  ที่ รร.วัดบ้านยาง  จังหวัดนครปฐม  ได้รับประสบการณ์มากมายมาพัฒนาเด็กๆที่สุนทรวัฒนาต่อไป  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะ

Comments