ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนสุนทรวัฒนา เลขที่ 35 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
Tel : 044811809  Fax: 044813284
E-Mail : 
sunthornwattanaschool35@gmail.com
Webmaster: E-Mail: winawanpenjun@gmail.com