กีฬาสีสานสัมพันธ์นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ปีการศึกษา 2561

โพสต์19 ธ.ค. 2561 02:14โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2561 02:26 ]
นายวิไล เบิบชัยภูมิ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์ของสายชั้นอนุบาล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสุนทรวัฒนา อ.เมืองชัยภูมิ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กชั้นอุบาล มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนและคณะครู และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561