ประเมินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน SMT

โพสต์1 ม.ค. 2562 23:59โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2562 00:17 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1 ]
    ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรวัฒนา ขอขอบคุณคณะผู้เชี่ยวชาญ ประเมินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี วันที่ 26 ธันวาคม 2561