กิจกรรมปี 2561


ประเมินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน SMT

โพสต์1 ม.ค. 2562 23:59โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2562 00:17 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1 ]

    ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรวัฒนา ขอขอบคุณคณะผู้เชี่ยวชาญ ประเมินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี วันที่ 26 ธันวาคม 2561

พิธีบรรพชาสามเณร จำนวน 9 รูป

โพสต์26 ธ.ค. 2561 02:51โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2561 02:59 ]

พิธีบรรพชาสามเณร จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ท่านหญิง(หม่อมเจ้า)ประภาพันธุ์ ภาณุภัณธุ์ กรโกสียกาจ เจริญชันษา ครบรอบ 89 ปี วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา จังหวัดชัยภูมิ
กีฬาสีสานสัมพันธ์นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ปีการศึกษา 2561

โพสต์19 ธ.ค. 2561 02:14โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2561 02:26 ]

นายวิไล เบิบชัยภูมิ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์ของสายชั้นอนุบาล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสุนทรวัฒนา อ.เมืองชัยภูมิ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กชั้นอุบาล มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนและคณะครู และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561

โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 รางวัลชนะเลิศ

โพสต์13 ธ.ค. 2561 16:30โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2561 16:34 ]

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 8 ธันวาคม 2561ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โพสต์13 ธ.ค. 2561 16:20โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2561 16:26 ]

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561
ค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

โพสต์13 ธ.ค. 2561 16:18โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2561 16:26 ]

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 11-12 ธันวาคม 2561กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 (วันพ่อแห่งชาติ)

โพสต์4 ธ.ค. 2561 00:52โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2561 00:52 ]

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารโดย นายบุญเถา บุราณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะครูและนักเรียนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะพร้อมร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยพร้อมเพรียงกัน


ศึกษาดูงานการจัดการเรียนแบบมอนเทสซอริ

โพสต์4 ธ.ค. 2561 00:30โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2561 00:47 ]

โรงเรียนสุนทรวัฒนา ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนแบบมอนเทสซอริ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โพสต์24 พ.ย. 2561 20:44โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2561 20:44 ]

คณะผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนสุนทรวัฒนา นำลูกเสือ เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 วันที่ 1 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2561

โพสต์21 พ.ย. 2561 00:47โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2561 00:49 ]

โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 25611-10 of 29