กิจกรรมปี 2561


พิธีรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ปี 2562

โพสต์9 เม.ย. 2562 02:21โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2562 02:23 ]

วันที่ 9 เมษายน 2562


ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสุนทรวัฒนา 👩🏻‍🎓👨🏻‍🎓

โพสต์21 มี.ค. 2562 02:20โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2562 02:25 ]

ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสุนทรวัฒนา 👩🏻‍🎓👨🏻‍🎓

วันที่ 20 มีนาคม 2562


เดินรณรงค์เลือกตั้ง

โพสต์10 มี.ค. 2562 21:24โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2562 21:26 ]

โรงเรียนสุนทรวัฒนา นำนักเรียนเดินรณรงค์เลือกตั้ง ปี 2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562

พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย 👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓โรงเรียนสุนทรวัฒนา ปีการศึกษา 2561

โพสต์8 มี.ค. 2562 01:01โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2562 01:02 ]

วันที่ 8 มีนาคม 2562
การแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการโรงเรียนสุนทรวัฒนา ปีการศึกษา 2561

โพสต์28 ก.พ. 2562 18:42โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2562 20:39 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1 ]

การแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการโรงเรียนสุนทรวัฒนา ปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2562

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ชั้น ป.5

โพสต์28 ก.พ. 2562 18:38โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2562 18:40 ]

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงปีการศึกษา 2561  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562วิถีไทย มหัศจรรย์ใจ จากฟักทอง

โพสต์11 ก.พ. 2562 07:22โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2562 07:25 ]

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง "วิถีไทย มหัศจรรย์ใจ จากฟักทอง" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 1วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562


กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ยุวกาชาด ป.4

โพสต์6 ก.พ. 2562 16:46โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2562 16:47 ]

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ยุวกาชาด ป.4 โรงเรียนสุนทรวัฒนา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ปี พ.ศ. 2562 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

โพสต์4 ก.พ. 2562 21:57โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2562 21:58 ]

รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ชั้น ป.4

โพสต์29 ม.ค. 2562 01:15โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2562 01:16 ]

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ชั้น ป.4 วันที่ 24 มกราคม 2562
1-10 of 41