ครบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย (28 กันยายน 2560)

โพสต์27 ก.ย. 2560 19:36โดยนางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์

โรงเรียนสุนทรวัฒนาจัดพิธีร้องเพลงชาติพร้อมกันหน้าเสาธง  ในวาระครบ 100  ปี  วันพระราชทานธงชาติไทย (28  กันยายน  2560) ธงชาติ เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย ร่วมรำลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษ และความภาคภูมิใจในเอกราช
Comments