กิจกรรมปี 2560


พิธีถวายราชสดุดี

โพสต์25 พ.ย. 2560 02:37โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2560 02:39 ]

โรงเรียนสุนทรวัฒนา นำลูกเสือเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560


https://photos.app.goo.gl/84OzmdH98EVGIFNq2ครบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย (28 กันยายน 2560)

โพสต์27 ก.ย. 2560 19:36โดยนางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์

โรงเรียนสุนทรวัฒนาจัดพิธีร้องเพลงชาติพร้อมกันหน้าเสาธง  ในวาระครบ 100  ปี  วันพระราชทานธงชาติไทย (28  กันยายน  2560) ธงชาติ เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย ร่วมรำลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษ และความภาคภูมิใจในเอกราช
งานเกษียณอายุราชการครู ปี 2560

โพสต์24 ก.ย. 2560 00:53โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2560 01:19 ]

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560


สพป.นครราชสีมา เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนน้ำท่วม

โพสต์20 ก.ย. 2560 23:43โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2560 23:51 ]

เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2560 โรงเรียนสุนทรวัฒนา ประสบอุทกภัย ทำให้ต้องปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ 2 วัน 

งานกีฬาภายใน ปี 2560

โพสต์20 ก.ย. 2560 22:45โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2560 22:52 ]

ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560


คณะกรรมการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

โพสต์5 ก.ย. 2560 00:54โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2560 00:58 ]

คณะกรรมการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา จาก สพฐ.

โดยดร.ธนพร  นฤนาทวัฒนา เป็นประธานณะกรรมการ  นายคมสัน โคตรชมพู และ ว่าที่ พันตรีเทพนา  เครือคำ เป็นคณะกรรมการ
ในวันที่ 5 กันยายน 2560  https://goo.gl/photos/5teEgUACQiwtE6fd7

นักเรียนศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เมืองทองธานี

โพสต์28 ส.ค. 2560 20:48โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2560 20:51 ]

วันที่ 24 สิงหาคม 2560


https://goo.gl/photos/8LizWtMs1emQjGJy6


คณะครูจาก สพป.นครราชสีมา เขต 3 ศึกษาดูงาน มอนเทสซอริ

โพสต์28 ส.ค. 2560 20:44โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2560 20:49 ]

วันที่ 22 สิงหาคม 2560


https://goo.gl/photos/BuTQzgYb1JfrteTx6

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โพสต์28 ส.ค. 2560 20:33โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2560 20:54 ]

วันที่ 16 สิงหาคม 2560


https://goo.gl/photos/7FcS3SAFhGeYQi6L9ผ้าป่าเพื่อการศึกษาสร้างโดม

โพสต์11 ส.ค. 2560 01:04โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2560 01:36 ]

1-10 of 18