กิจกรรมปี 2560


ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2560

โพสต์โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต ]

วันที่ 21 มีนาคม 2561


พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย

โพสต์10 มี.ค. 2561 07:30โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2561 07:30 ]

ในวันที่ 9 มีนาคม 2561https://photos.app.goo.gl/ssE78nEmd77ge2LI2

เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560

โพสต์2 มี.ค. 2561 02:19โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2561 02:28 ]

ในวันที่ 2 มีนาคม 2561


https://photos.app.goo.gl/Ymxr6LLGnnjaTqki2

https://photos.app.goo.gl/eQ7YvOcSrcHT78Tw2กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์26 ก.พ. 2561 22:58โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2561 05:10 ]

วิถีไทย มหัศจรรย์ใจ เรื่องกล้วยๆ  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561https://photos.app.goo.gl/XLQNUD7JMRbKSird2


ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

โพสต์25 ก.พ. 2561 00:38โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2561 04:24 ]https://photos.app.goo.gl/iSZyWYWyCzf9I8I52
คณะศึกษาดูงานมอนเทสซอรี่

โพสต์23 ก.พ. 2561 02:27โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2561 04:07 ]

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561


https://photos.app.goo.gl/243E4xRlXc5GOsOY2กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ปีการศึกษา 2560

โพสต์23 ก.พ. 2561 02:25โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2561 04:13 ]

https://photos.app.goo.gl/W3VgkPIvtBKZm9a03

ค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

โพสต์23 ก.พ. 2561 02:22โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2561 04:17 ]

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561


https://photos.app.goo.gl/edmirFbuyPjx0KrY2


พิธีถวายราชสดุดี

โพสต์25 พ.ย. 2560 02:37โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2560 02:39 ]

โรงเรียนสุนทรวัฒนา นำลูกเสือเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560


https://photos.app.goo.gl/84OzmdH98EVGIFNq2ครบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย (28 กันยายน 2560)

โพสต์27 ก.ย. 2560 19:36โดยนางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์

โรงเรียนสุนทรวัฒนาจัดพิธีร้องเพลงชาติพร้อมกันหน้าเสาธง  ในวาระครบ 100  ปี  วันพระราชทานธงชาติไทย (28  กันยายน  2560) ธงชาติ เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย ร่วมรำลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษ และความภาคภูมิใจในเอกราช
1-10 of 26