คณะครูและนักเรียน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา

โพสต์14 ก.ค. 2559 04:26โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2559 04:35 โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1 ]
           สายชั้นปฐมวัยจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปถวายที่วัดบ้านคลองลี่ ต.ในเมืองอ.เมือง ชัยภูมิ เด็กๆและคณะครู น้องๆนักศึกษาฝึกสอนอิ่มบุญกันถ้วนหน้า บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการไปอีก 1 กิจกรรม  วันที 14 กรกฎาคม 2559
คณะครูและนักเรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดไพรีพินาศ ในวันที 14 กรกฎาคม 2559

        สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปถวายวัดทรงศิลา ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ คณะครูและเด็กๆ ได้เวียนเทียน และฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา       วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 คณะครู นักเรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปถวายที่
วัดพรหมาวาสวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ