สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาเดินทางไกล ที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง จ.ชัยภูมิ

โพสต์18 ก.ค. 2559 05:03โดยสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 คณะครู นักเรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาเดินทางไกล ที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง จ.ชัยภูมิ ในการเดินทางไปครั้งนี้ เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้จากการศึกษาธรรมชาติ โดยมีวิทยากรเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยาน ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ลงเมื่อวันที่ 18/07/2559 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3Comments