ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน

โพสต์7 พ.ย. 2559 18:52โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2559 18:53 ]
     สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนชาวชัยภูมิรุ่นใหม่ร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พ.ย.2559