กิจกรรมอาเซียนศึกษา 8-9 สิหาคม 2559

โพสต์8 ส.ค. 2559 21:47โดยนางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์
โรงเรียนสุนทรวัฒนา ได้จัดงานวันอาเซียนศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 โดยจัดเป็นกิจกรรมเสริมทักษะ ความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน  10 ประเทศ  Cr.ภาพคุณครูอัญชลี ชำนาญศก  คุณครูสุรีรัตน์  กอบธรรม


Comments