กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2559

โพสต์11 ส.ค. 2559 16:55โดยนางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2559 17:50 ]
โรงเรียนสุนทรวัฒนาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559  ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร นำโดยท่านผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นายใบบุญ บุญทน คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ท่าน ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ข้อเสนอ แนวคิดดีๆ ในการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายได้ โดยความร่วมมือของคณะครูสายชั้นศึกษาปีที่ 5 เจ้าภาพ นำโดยนางศิริวรรณ จันทร์สมคอย หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และคณะ
การแสดงบนเวทีและดนตรีเพราะซึ้ง จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ นำโดยนางสุวัฒนา เพชรล้ำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและคณะ พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนสุนทรวัฒนาทุกๆ ท่าน Cr.ภาพ คุณครูอัญชลี ชำนาญศก คุณครูจันทร์เกษม  ต่อศรี นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คุณครูฟลุ๊คและคุณครูบีม
Comments