กิจกรรมวันไหว้ครูสายชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์16 มิ.ย. 2559 21:05โดยสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนโรงเรียนสุนทรวัฒนา ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2559 ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน  2559 

Comments