คณะครูนำนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าชมนิทรรศการ "คาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.)"

โพสต์23 มิ.ย. 2559 08:13โดยสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เมื่อวัน 17 มิถุนายน 2559 คณะครูนำนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าชมนิทรรศการ "คาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.)"  ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 

คณะครูนำนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าชมนิทรรศการ "คาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.)"
ลงเมื่อวันที่ 23/06/2559
Comments