การอบรมเขียนข่าวเว็บไซต์โรงเรียนสุนทรวัฒนา

โพสต์23 มิ.ย. 2559 08:35โดยสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2559 08:38 ]
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสุนทรวัฒนาได้จัดอบรมเขียนข่าวเว็บไซต์โรงเรียนสุนทรวัฒนาโดยท่านวิทยากรคุณครูพิพัฒน์ ตะภา ให้ตัวแทนทุกสายชั้นเข้าร่วมอบรมการเขียนข่าวกิจกรรมเว็บไซต์โรงเรียนสุนทรวัฒนา เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ในการนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน การอบรมเขียนข่าวเว็บไซต์โรงเรียนสุนทรวัฒนา
ลงเมื่อวันที่ 23/06/2559Comments