การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "อบรมครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้"

โพสต์22 มิ.ย. 2559 07:01โดยสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2559 07:10 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้" ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะคุณครู บุคลากรสนับสนุนและนักศึกษาทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมให้การจัดการอบรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์


    

โครงการ "อบรมครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้"
ลงข่าวเมื่อวันที่ 22/06/2559

Comments