การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2559

โพสต์8 ส.ค. 2559 20:26โดยนางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2559 20:32 ]
โรงเรียนสุนทรวัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุนทรวัฒนาครั้งที่ 2/2559 ในการนี้นายเถลิงศักดิ์ ศรีดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558ุ ได้กล่าวอำลาและแสดงความยินดีกับดร.สานนท์ ด่านภักดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสุนทรวัฒนา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะเดิม ที่กรุณาให้แนวคิด ร่วมแรง ร่วมใจพัฒนาโรงเรียนสุนทรวัฒนาในทุกๆ ด้านด้วยดีเสมอมา และยินดีต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาคณะใหม่ด้วยความยินดียิ่ง Cr.ภาพ คุณครูอัญชลี ชำนาญศก
Comments