พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้นวัตกรรม "อ่านเขียนเรียนสนุก"

โพสต์22 ม.ค. 2559 05:38โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
นางอรรธยา ทวีวัฒนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้นวัตกรรม "อ่านเขียนเรียนสนุก"  เพื่อแก้ปัญหาการอ่านการเขียน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 กับ เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559