คณะครูสายชั้นปฐมวัยศึกษาดูงานรร.เกษมพิทยา

โพสต์21 ม.ค. 2559 02:35โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
คณะครูสายชั้นปฐมวัยศึกษาดูงาน รร.เกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2559