ศน.รจนาติดตามลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โพสต์21 ม.ค. 2559 01:46โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1
เมื่อวันที่ 9-10พ.ย.58 ศน.รจนาติดตามกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2