กิจกรรมปี 2558


นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ปีที่ 2

โพสต์16 ก.พ. 2559 06:00โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสุนทรวัฒนา เข้าร่วมโครงการนุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ปีที่ 2 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559สอบ Pre nt ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โพสต์9 ก.พ. 2559 04:33โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1

    นายใบบุญ  บุญทน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา และคณะตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการสอบ Pre-nt ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559


ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp

โพสต์22 ม.ค. 2559 05:48โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1

ค่ายภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่1 ป.1-ป.3 สัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้นวัตกรรม "อ่านเขียนเรียนสนุก"

โพสต์22 ม.ค. 2559 05:38โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1

นางอรรธยา ทวีวัฒนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้นวัตกรรม "อ่านเขียนเรียนสนุก"  เพื่อแก้ปัญหาการอ่านการเขียน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 กับ เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559


ผู้บริหารพบปะกับนักเรียน ป.6 ให้กำลังใจในการสอบ O-NET

โพสต์22 ม.ค. 2559 05:31โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1

ผู้บริหารพบปะกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กำลังใจในการสอบ O-NET  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559
คณะครูสายชั้นปฐมวัยศึกษาดูงานรร.เกษมพิทยา

โพสต์21 ม.ค. 2559 02:35โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1

คณะครูสายชั้นปฐมวัยศึกษาดูงาน รร.เกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2559สอบ pre onet นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพสต์21 ม.ค. 2559 02:27โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1

สอบ pre onet นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 18 ม.ค. 2559
ประเมินประกัน+BBL+ห้องเรียนคุณภาพ

โพสต์21 ม.ค. 2559 01:59โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1

โรงเรียนสุนทรวัฒนารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม BBLและ ห้องเรียนคุณภาพมอบเนคไทคนดีศรีสุนทร

โพสต์21 ม.ค. 2559 01:57โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1

มอบเนคไทคนดีศรีสุนทรสพฐ.ติดตามการจัดกิจกรรมห้องสมุด

โพสต์21 ม.ค. 2559 01:53โดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1

สพฐ.ติดตามการจัดกิจกรรมห้องสมุด เมื่อวันที่ 31ส.ค.25581-10 of 20